Śledź nas na:

Teologia - Artykuły

  • liczba prac:

Święta i wspomnienia ku czci NMP w roku liturgicznym

24 maja - Wspomnienie NMP Wspomożycieli Wiernych, 31 maja - Święto Nawiedzenia NMP, Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego - Święto Maryi Panny, Matki Kościoła, Sobota po uroczystości N. Serca Pana Jezusa - Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP, 22 sierpnia - Wspomnienie NMP, Królowej, 8 września - Święto Narodzenia NMP, 12 września - Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, 15 września - NMP Bolesnej, 7 października - Wspomnienie NMP Różańcowej, 21 listopada - Wspomnienie Ofiarowania NMP,

Adaptacja wnętrza kościoła do odnowionej liturgii posoborowej na podstawie kościoła parafialnego w Gruszowie Wielkim

Wstęp Adaptacja wnętrz kościołów do odnowionej liturgii, stała się w ostatnich latach istotną częścią twórczości architektów i zadaniem Kościoła. W niniejszej pracy postaram się na przykładzie kościoła parafialnego p.w. Maksymiliana Kolbego w Gruszowie Wielkim przedstawić kanony i normy, jakie obowiązują przy adaptacji wnętrz świątyń. W dalszej części pracy dokonam opisu przebiegu liturgii Mszy Świętej w kościele parafialnym w Gruszowie, odwołując się do przepisów i standardów odnowionej liturgii posoborowej.

Recenzja książki „Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję

Na podstawie przeczytanej książki J. F. Haught czytelnik może się dowiedzieć wielu zajmujących i ważnych rzeczy o ewolucji i stosunku teologii do tych zagadnień. Obie te dziedziny mają wspólny mianownik - człowieka. Ewolucja dostarcza teologii nowych perspektyw widzenia człowieka i Boga, co jest bardzo pożyteczne dla samej teologii. W lekturze pt. Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję wiele kwestii jest zajmująco opisanych, co postaram się w niniejszej pracy przestawić.

„Zakon Jezuitów - powstanie i historia do momentu kasaty

Wstęp Zakon Jezuitów bardzo zasłużył się w odrodzenie szkolnictwa i oświaty katolickiej w Europie. W czasie reformacji chyliło się ono ku upadkowi. Aby zapobiec całkowitemu upadkowi nauczania Sobór Trydencki powierzył tę funkcję Jezuitom. Poprzez swoje metody dydaktyczne zdobyli sobie powszechne uznanie i szacunek ówczesnego społeczeństwa. Obecnie zakon Jezuitów jest uważany za jeden z elitarnych zakonów, zachowuje on tradycje początkowe swego istnienia z zakresu nauczania i kształcenia dostosowane do obecnych warunków. Jest wielu słynnych Jezuitów, którym Kościół wiele zawdzięcza w dziedzinie nauki czy edukacji. Na polu kaznodziejskim też zauważa się pewne cechy charakterystyczne tylko dla tego zakonu.

Zgoda małżeńska

1. POJĘCIE ZGODY MAŻEŃSKIEJ Łaciński termin „consensus" w polskim znaczeniu równoważny jest z takimi terminami jak „zgoda", „zezwolenie", „przyzwolenie" czy w końcu „konsensus". 1 Kodeks Prawa Kanonicznego „zgodę małżeńską" definiuję w następujący sposób:

„Dlaczego zło, filozoficzno - teologiczna próba wyjaśnienia zła

Motyw zła jako pierwotnej otchłani, która występuje w świecie i w człowieku, występujący w koncepcji śląskiego mistyka Jakoba Böhmego podjął też w swojej koncepcji wolności niemiecki filozof Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Koncepcje te są podobne do siebie w niektórych poglądach, ale i zawierają kilka różnic, lecz łączy je przedstawienie zła za pomocą metafory otchłani.

Testament Abrahama - streszczenie Apokryfu

Początkowo myślano, że ten utwór został napisany w języku hebrajskim, obecnie przeważa opinia, że powstał w języku greckim. Przyjmuje się, że napisany został około 100 r. po Chrystusie prawdopodobnie w Egipcie. W tym utworze bardzo wyraźnie zaznaczony jest uniwersalizm zbawienia.

Szczęście w życiu człowieka

W historii ludzkości wielu filozofów próbowało zdefiniować pojęcie szczęścia. Szczęście prawdziwe, choć niedoskonałe, jest dostępne dla nas tu na ziemi. O tym zapewnia nas zarówno rozsądek, jak i nauka objawiona (jest to oczywiste dla nas chrześcijan). Wszelką filozofię, wszelki system czy religię szerzące pesymizm i zabierające z życia radość trzeba uznać za błędne. Cząstkowe prawdy mogą być smutne, ale cała prawda wnosi ze sobą radość, prowadząc tym samym do szczęścia.

Obraz Boga i człowieka w New Age

Pytanie o Boga zawsze było podstawowym pytaniem człowieka. Istnieją różne odpowiedzi na to podstawowe pytanie, o czym świadczą różne obrazy Boga. Pytanie o Boga można także znaleźć w New Age. Słowo Bóg pojawia się dość często w literaturze pisanej przez zwolenników New Age np. Fereguson w książce The Aquarian Conspiracy jeden z rozdziałów zatytułował „Bóg wewnątrz: najstarsza herezja".